Dapat bang magpakasal ang Katoliko sa ilalim ng batas at kulturang Muslim?

Tandaan po natin na ang kasal ay isang kontrata. Biling kontrata, kinakailangan pong mayroon kayong "consent" or pagpayag. Kung hindi po kayo payag na maikasal sa kultura at batas Muslim, hindi po kayo puwedeng pilitin. Kung pinilit man kayo ay magiging "voidable" ang kasal.