Kaso laban sa barberong hindi sumusunod sa gustong gupit ng customer?

Kapag nagpapagupit po kayo ay mayroong nabubuong kontrata sa pagitan ninyo at ng barbershop. Ang barbershop po ang employer ng barbero. Kapag naman tao-sa-tao lang po ang usapan, mayroon paring kontrata. Kapag hindi po sinunod ng barbero ang gusto ninyo, may tinatawag pong "breach of contract."