Mocha Uson spreads more misinformation re: Marawi temp. shelters



Mr. Paul Padua on Facebook reports, "According to Asec. Uson, hindi binabalita ng mainstream media ang turnover ng temporary shelters para sa mga na-displace dahil sa marawi siege. Clearly this government official is not only misinformed and out of the loop. She is also inciting hate. Gusto niya na lalong magalit ang followers niya sa Media at palabasin na “vias” ang mga journo."

Popular Posts