Sugatan lang, biktima agad sa traffic accident? by Reynold Villania

Ipinaliwanag ni Reynold Villania sa isang Facebook post ang isang kalakaran sa pulisya na sa tingin niya ay mali. Ayon sa kaniya, hindi porque sugatan sa isang aksidente sa daan ay siya na ang biktima. Maaring lumabas sa imbestigasyon na siya pala ang may sala. Ang isang driver na hindi sugatan ay hindi dapat ituring agad-agad na may sala.
Kadalasan, ang kinakasuhan ng pulis ay ang drayber na nakabangga dahil malimit na ang nabangga ang sugatan o namatay. Ibig sabihin, kakasuhanpa rin siya ng pulisya regardless kung may kasalanan siya o wala, may ebidensya o wala. Yan ang praktis. Subalit, sinabi natin na hindi komo siya ang drayber na nakabangga at "hindi sugatan," siya na ang may pananagutan, samantalang ang nabangga na pedestrian na sugatan o namatay ay siya na ang biktima. Kailangan pa ring patunayan ng nabangga sa prosecution o sa korte na sa drayber nagmula ang kapabayaan o negligence. Otherwise, walang pananagutan ang drayber.(Kontra Demanda Laban sa Nabangga by Reynold Villania; December 19, 2017)

Popular Posts