TANONG: "Dapat bang sumustento ang asawang nabuntis ng iba sa abroad?"

Sa batas po ay laging isinasaalang-alang ang "best interest of the child" o, sa Filipino, kung anuman ang nakabubuti sa bata. Sa inyo pong tanong, kasal man kayo o hindi, ang pangangalaga at suporta sa mga bata ay obligasyon ng magasawa: ng lalake at ng babae. Kahit na magkanobyo pa po ang inyong asawa sa Malaysia, hindi mawawala ang kaniyang obligasyon na sumustento sa inyo. Maaari po kayong makipagugnayan sa pinakamalapit na Philippine Overseas Employment Administration at magtanong ukol sa "mandatory remittance."