Tanong ng netizen, "Kaninong anak mapupunta ang bahay 'pag patay na mga magulang?"

Ayon po sa batas, pagkamatay ng mga magulang ay awtomatikong magiging mga "co-owners" ang kanilang mga anak ng lahat nilang ari-arian. Nagsisimula ang pagpasa ng ari-arian na ito sa mismong oras ng pagkamatay nila at wala nang kinakailangan pang papeles para maging mabisa ang prosesong ito. Sa kaso po ninyo, kung ilan kayong magkakapatid ay hati-hati kayo sa bahay na 'yan. Equal po ang sharing ninyo at hindi puwedeng ibenta ng sinuman sa inyo ang kabuuan ng bahay nang wala pahintulot ang lahat. Pero, hindi ninyo puwedeng pigilan ang sinuman sa mga "co-owners" na ibenta niya ang kaniyang share.