Mister gustong ibenta ang family home pambayad sa annulment lawyer

Hindi po puwedeng gawin ng asawa ninyo ang bahay na 'yan. Una po sa lahat, ang bahay at pagaari ninyo ay propriedad ng kasal at, generally, hindi po puwedeng maibenta 'yan kapag walang pahintulot ang mag-asawa. Pangalawa, hindi po totoong 300,000 pesos ang bayad sa petition for annulment kung ang pagbabasehan ay ang Rules at ang batas. Maaari pong makipagugnayan sa pinakamalapit na Public Attorney's Office (PAO) sa inyong lugar.

May isa lang po kayong dapat tandaan. Ayon sa batas, kapag nagkademandahan ang magasawa, maaring gamitin ang propriedad ng kasal na pambayad sa mga gastusing ligal. Section 3. Charges and Obligations of the Absolute Community: Art. 94. The absolute community of property shall be liable for: xxx (10) Expenses of litigation between the spouses unless the suit is found to be groundless. (Family Code)

Popular Posts