Young girl DIES after taking energy drink


Bhe Be Shanaya posted the following on Facebook: [QUOTE] May you REST IN PEACE Adngko. Awanen a tay kanayun nga naisem nga mangpagpaguni kanyak dta dalan Adng haan ta man unay close nga kunak ngem narigat latta met a madamag nga awan kan kt nagubingan ka pelang. Di rabii ka chat kulang atem kinunak pay nga umay naka bantayan ta ibulong na kanayon kenka nga "Adng lumaban ka,dina ka bebean ni apo" deta ti inbilin ko ken manang mo. Ngem ana garoden dika met limmabanen adngko Nagubingan kan. Biglaan met langen... Naubing ka nga naawan sidong ti pamilyam adng.
R.I.P CLAIRE BALINONG
Guys...Dagitay nalaing nga uminom softdrinks a padak lalo ti CARBONATED ENERGY DRINK try to avoid now Iso nakaalan na. Biglaan kanu nagwar dara agong ken ngiwat na then nag collapse. Plsss guys iwas-iwas na.

Sana naman po sya ang simula ng pagbabago sa lahat ng taong laging umiinom ng SOFTDRINKS lalo na po ENERGY DRINK na hindi niyo naman pinagpapawis. At please lang po kase... kumain naman kayo bago kayo uminom ng mga sofrdrinks kase nakakasama po talaga sya. Just like herAyoko na po na may matulad pa sa kanya. Please respect this post at sana nakatulong po sa inyo ang post kung ito.

Condolence to the whole family May you REST IN PEACE ADINGKO
CLAIRE BALINONG [END OF QUOTE]

Popular Posts