Customs as Questions of Fact; Article 12

Article 12. A custom must be proved as a fact, according to the rules of evidence. (Republic Act No. 386)

Hindi ipinagpapalagay ng batas ang mga kagawian o kaugalian. Dapat itong patunayan gamit ang mga panuntunan ng korte sa katibayan. Sa ibang sabi, ang kagawian o kaugalian ay paksang hindi ginagamitan ng batas kundi ginagamitan ng pruweba.