Damages by Reason of Benefit; Article 23

Article 23. Even when an act or event causing damage to another's property was not due to the fault or negligence of the defendant, the latter shall be liable for indemnity if through the act or event he was benefited. (Republic Act No. 386)
Magbabayaran pa rin ang isang tao kahit na hindi siya o hindi ang kapabayaan niya ang nagdulot ng pinsala, kawalan o pagkalugi sa ibang tao kung, dahil sa paggawa, kilos o pangyayaring nagdulot ng nasabing pisala, siya ay nakinabang.