Damages Contrary to Law; Article 20

Article 20. Every person who, contrary to law, wilfully or negligently causes damage to another, shall indemnify the latter for the same. (Republic Act No. 386)
Sinumang magdulot ng pinsalang sa ibang tao, salungat sa batas at sadya man o hindi sadya, ay dapat magbayad ng danyos sa taong napinsala o napahamak.