Empleyadong may 'attitude problem,' maaaring isisante


Ang isang empleyado na hindi maganda ang pakikisalamuha sa kaniyang mga kasama sa opisina o lugar ng trabaho ay nakapipinsala at nakasisira ng magandang samahan ng mga compaƱero de trabajo. Kung wala ang kinakailangang pagtutulungan at kooperasyon, hindi makaaandar ng maayos ang anumang organisasyon. Kaya nga, ang pamamahala ng isang negosyo ay may kapangyarihang umaksyon para itama ang situwasyon at protektahan ang organisasyon. Kung ang diferencias personales ay nakaaapekto na sa lugar ng trabaho, naaapektuhan din ang kapayapaan ng kumpanya. Ito ay isang situwasyon na kahalintulad ng pagkawala ng tiwala o pagtitiwala. Ang bagay na ito ay kailangan pa ring patunayan ng panginoon/maypagawa at ang dalawang rekisitos ng makatarungang trato (due process) ay dapat pa ring sundin. (Heavylift vs. CA; G.R. No. 154410, October 20, 2005).An employee who cannot get along with his co-employees is detrimental to the company for he can upset and strain the working environment. Without the necessary teamwork and synergy, the organization cannot function well. Thus, management has the prerogative to take the necessary action to correct the situation and protect its organization. When personal differences between employees and management affect the work environment, the peace of the company is affected. Thus, an employee's attitude problem is a valid ground for his termination. It is a situation analogous to loss of trust and confidence that must be duly proved by the employer. Similarly, compliance with the twin requirement of notice and hearing must also be proven by the employer.

But the employee's supposed “attitude problem” must be shown by clear and convincing evidence. The mere mention of negative feedback from the employee's team members is not sufficient proof of her attitude problem. And her failure to refute the employer's allegation of her negative attitude does not amount to admission.(G.R. No. 154410)

Nonetheless, Article 282 (e) of the Labor Code talks of other analogous causes or those which are susceptible of comparison to another in general or in specific detail. For an employee to be validly dismissed for a cause analogous to those enumerated in Article 282, the cause must involve a voluntary and/or willful act or omission of the employee. (G.R. No. 169549)

A cause analogous to serious misconduct is a voluntary and/or willful act or omission attesting to an employee's moral depravity. Theft committed by an employee against a person other than his employer, if proven by substantial evidence, is a cause analogous to serious misconduct. (G.R. No. 169549)

Project Jurisprudence is connected with the following:

Facebook page: https://www.facebook.com/projectjuris/
Twitter page: https://twitter.com/projectjuris
YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCQnK7a9MCpNGbBsBDel3alA
Another YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UC-Bd7nvmurwtJYmeBdP9QiA