Equity Jurisdiction of Courts; Article 9

Article 9. No judge or court shall decline to render judgment by reason of the silence, obscurity or insufficiency of the laws. (Republic Act No. 386)

Hindi maaring tumanggi ang isang korte o hukom na magpataw ng hatol dahil lamang sa ang batas ay tahimik, malabo or kulang. Sa ibang sabi, tahimik man, malabo man o kulang man ang batas, dapat pa ring maglabas ng desisyon ang korte o hukom para malutas ang isang kaso.