Presumption of Justice; Article 10

Article 10. In case of doubt in the interpretation or application of laws, it is presumed that the lawmaking body intended right and justice to prevail. (Republic Act No. 386)

Kung sakaling magkaroon ng pagdududa sa kung ano ang kahulugan o kung paano ipatutupad ang batas, dapat ipagpalagay na layunin ng batasan na manaig ang katuwiran, ang tama at ang katarungan. Lahat ng pagdududa sa pagpapakahulugan at pagpapatupad ng anumang batas ay dapat lutasin habang isinasaisip na layon ng batas ang katuwiran, ang tama at ang katarungan.