Repeal and Violation of Laws; Article 7(a)

Article 7(a). Laws are repealed only by subsequent ones, and their violation or non-observance shall not be excused by disuse, or custom or practice to the contrary. (Republic Act No. 386)

Napapalitan o natatanggal lamang ang isang batas ng mga sumusunod na batas. Ang batas kahapon ay maaaring palitan, baguhin o tanggalin ng batas bukas. Bawat batas ay may pwersa at epekto na hindi pinahihina ng hindi paggamit, ng kagawian o ng paguugaling labag dito. Sa ibang sabi, hindi mapapatawad ang paglabag sa batas dahil lamang hindi na ito nagagamit o wala nang sumusunod, o dahil lamang may kultura or kagawiang labag sa nasabing batas.