Supremacy of the Constitution; Article 7(b)

Article 7(b). When the courts declared a law to be inconsistent with the Constitution, the former shall be void and the latter shall govern. (Republic Act No. 386)

Kapag dineklara ng korte na labag o hindi sangayon ang isang batas sa Saligang Batas, mapawawalang bisa ang nasabing batas at mananaig ang Saligang Batas. Walang pwersa, bisa o epekto ang isang batas na salungat sa mga nakasaad sa Saligang Batas.