Ultra Vires Executive Acts; Article 7(c)

Article 7(c). Administrative or executive acts, orders and regulations shall be valid only when they are not contrary to the laws or the Constitution. (Republic Act No. 386)

Anumang takda, utos, tuntunin o gawa ng pamamahala, lalung-lalo na ng Presidente, ay hindi maaaring lumabag sa batas o sa Saligang Batas. Walang bisa, pwersa o epekto ang anumang gawa ng pamamahala kung hindi sangayon sa batas o sa Saligang Batas.