Universal, Particular Partnership; Article 1776

Article 1776. As to its object, a partnership is either universal or particular.

As regards the liability of the partners, a partnership may be general or limited. (Civil Code; Republic Act No. 386)


Pagdating sa layunin, ang pakikipagsosyo ay maaaring maging pangkalahatan o pihikan.

Tungkol naman sa pananagutan ng mga kasosyo, ang pakikipagsosyo ay maaaring karaniwan o limitado.