NUTRIASIA incident inspires "Security of Tenure" law


PHOTO SOURCE: https://www.facebook.com/alaysining.finearts/photos/a.1530552733848535.1073741829.1521067668130375/2084766528427150

Senator Risa Hontiveros, as co-sponsor, gave a speech (reproduced below) in Senate to convince others to vote for the bill.

Magandang hapon Mr. President, at pagbati po sa lahat ng mga manggagawang Pilipino!

Una, gusto kong pasalamatan si Sen. Joel, para sa pagtatrabaho at pagpupursigi na maisulong ang isang makasaysayang panukalang batas sa seguridad sa trabaho para sa mga manggagawang Pilipino!

Mahigit sa dalawang dekada na ang problema natin sa security of tenure, at higit pa po na nagpalala ang ilang mga polisiya na ipinatutupad ng DOLE sa pamamagitan ng department orders patungkol sa Labor Only Contracting at iba pang patakaran para maiwasan o tuluyang wakasan ang kontraktwalisasyon.

Napatunayan na po na hindi sapat ang kasalukuyang mga polisya ng Labor Code para mabigyang proteksyon ang ating mga manggagawa, para palakasin ang kanilang pag-uunyon at ang collective bargaining. Napakaraming lumalabag sa Labor-Only Contracting Policy at nalulusutan lamang ang batas na nagbabawal dito. Halos walang mga employer ang napaparusahan at kung mayroon man ay kakaunti lamang, lalo na sa mga malalaking negosyo.

Patunay dito ang kaso ng NUTRIASIA, kamakailan lamang ay nagkaroon ng matinding kaguluhan at nagdulot ng marahas na pabuwag sa kanilang piket rally, ang ilan po kanila ay nasaktan. Ganun din sa kaso ng PDLT, kung saan hindi kinikilala ng may-ari ang karapatan ng mga manggagawang maging regular kahit na ipinag-utos ng DOLE na kilalanin ang kanilang karapatan.
Mr. President, tapusin na natin ang ganitong kalakaran, huwag na nating hayaan na lalong dumami ang problema katulad ng mga kaso sa NUTRIASIA at PLDT. Huwag na nating pabayaang maulit pa ang nangyari sa NUTRIASIA at PLDT. Panahon na para bigyang pansin ang kawalan ng security of tenure. Wakasan na ang pangamba ng mga manggagawa tuwing matatapos ang kanilang kontrata kada limang buwan.

Ang Security of Tenure Bill ay taos puso kong isinusulong, sampu ng aking kasamahan sa kilusang paggawa. Huwag na nating patagalin pa ang pagpapaasa sa mga manggagawa kung kaya naman natin itong tuldukan sa pamamagitan ng pagpasa ng isang makasaysayang batas para sa kanila.

Samahan natin sila sa labang ito, at sisiguraduhin natin na ito ay magiging sapat at patas na batas na hindi magiging balakid o hadlang para paunlarin ang kanilang kabuhayan at palakasin ang kilusang paggawa. Bigyan natin ng karagdagang dignidad ang sakripisyo ng manggagawang Pilipino. Huwag natin silang pabayaan. Sa halip, tulungan natin silang maiangat ang antas ng kanilang buhay at kinabukasan.

Salamat, Mr. President.

Mabuhay po tayong lahat!# SOURCE: Co-Sponsorship Speech of Akbayan Senator Risa Hontiveros Security of Tenure Bill (Committee Report #392); Senate of the Philippines; Wednesday, August 8, 2018; https://www.facebook.com/notes/senate-of-the-philippines/co-sponsorship-speech-of-akbayan-senator-risa-hontiveros-security-of-tenure-bill/1999236850100586/

Popular Posts