Obligasyon mo bang pagbigyan ang nobyo mo?


Ayon sa Article 1156 ng Batas Sibil ng Pilipinas (o Civil Code of the Philippines sa English), ang isang obligasyon ay ang pangangailangan na gawin, ibigay o huwag gawin ang isang bagay at ang pangangailangan na ito ay may legal na kahihinatnan o konsikwensiya kapag hindi nagawa ang dapat gawin o ginawa and hindi dapat gawin.

Ang ibig sabihin nito ay puwede kang pumunta sa korte para pilitin ang isang tao na may obligasyon sa iyo kapag hindi niya ginawa ang dapat niyang gawin. Kaya nga, kapag sinabi ng nobyo mo na obligasyon mong sumama sa kaniya para manood ng sine o kumain sa labas, hindi iyon totoo sa mata ng batas. Kahit hindi ka sumama sa kaniya o hindi mo siya pagbigyan, hindi ka niya puwedeng pilitin at hindi siya puwedeng pumunta sa korte para ipaglaban ang bagay na ito. Kung sakaling mapagdesisyunan nga niyang dalhin sa hukuman, hindi siya mananalo.

Ayon sa Article 1157 ng Batas Sibil, ang mga obligasyon ay maaaring manggaling sa batas, kasunduan, parang-kontrata, delito at parang-delito. Sa English, law, contracts, quasi-contracts, delicts and quasi-delicts. Sa totoo lang, ayon sa mga eksperto sa batas, dalawa lang talaga ang pinanggagalingan ng mga obligasyon: batas at kasunduan. Ito ay dahil sa ang mga parang-kontrata, mga delito at mga parang-delito ay galing din sa batas.

Kung babalikan natin ang ating halimbawa, walang nakasaad sa batas na dapat o isang obligasyon na sumama ang isang tao para manood ng sine o kumain sa labas kasama ang kaniyang nobyo o nobya. Maliban na lang kung mayroon silang kasunduan na maaaring kilalanin bilang "contract" sa mata ng batas, hindi puwedeng pumunta sa korte ang nobyo mo para pilitan kang sumama.

Siyempre, natural lang na pakiramdam natin ay dapat tayong sumama lalo na kung mahal natin ang isang tao at ayaw natin siyang masaktan. Pero, dapat tandaan na hindi tamang sabihin na ito ay isang obligasyon. Hindi maganda na ang mga tao ay may mababaw na pananaw sa kung ano ang mga obligasyon nila at alin ang hindi. Magiging mas maayos ang ating buhay sibil kapag alam natin ang ating mga karapatan at mga hangganan.

Popular Posts