BATAS: May krimen kahit na hindi sinasadya; pagkakamali, kapabayaan, kawalan ng ingat

Ayon sa batas, ang krimen ay maaaring isang "gawa" o "hindi paggawa." May mga bagay na ipinaguutos ng batas na gawin at, kapag hindi nagawa, mayroong krimen. May mga bagay na ipinagbabawal ng batas na gawin at, kapag ginawa, mayroong krimen. Maliban dito, hindi laging sadya ang krimen; maaaring magkaroon ng krimen dahilan sa kapabayaan, kawalan ng ingat, kawalan ng pagiintindi sa mangyayari or kawalan ng kinakailangang kasanayan.

Kanyanga, kapag gumamit ng baril ang isang tao na hindi marunong mamaril at, dahil dito, nakapatay siya, maaari siyang makulong. Ito ay maaaring ituring na isang krimen. Act 3815's Article 3. Definitions. - Acts and omissions punishable by law are felonies (delitos). Felonies are committed not only be means of deceit (dolo) but also by means of fault (culpa). There is deceit when the act is performed with deliberate intent and there is fault when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill.