Puwede bang patayin ni misis si mister dahil sa nakita niyang sex video?

Sa ngayon po, ang pinakamagandang sagot diyan ay huwag ninyong gagawin 'yan. Ang pagpatay po ay isang krimen. Makukulong po kayo kung hindi papasok sa tinatawag na "justified circumstances" ang ginawa ninyo o kung hindi kayo pasok sa tinatawag na "people exempt from criminal liability."
Sa atin po Batas Kriminal (Revised Penal Code), pinapayagan ang mga asawa na saktan o patayin ang kanilang kabiyak at/o ang katalik nito kung masusumpungan silang nagtatalik. Ang tawag po ng batas dito ay "death under exceptional circumstances." Ang rekisito ng batas ay dapat "caught in the act of sexual intercourse with another person other than his or her spouse."

Sa kaso po ninyo, mukhang malabo na pumasok dito ang pagpatay sa inyong mister dahil sa nakita ninyong sex video. Ito ay dahil sa katotohanang ang "sexual intercourse" na 'yan ay matagal nang nangyari.

Hindi po natin kailangan ng dahas. Maaari po kayong makipagugnayan sa pinakamalapit na Public Attorney's Office (PAO) para malaman ang puwede ninyong ihabla sa inyong asawa.

Act 3815's Article 247. Death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances. - Any legally married person who having surprised his spouse in the act of committing sexual intercourse with another person, shall kill any of them or both of them in the act or immediately thereafter, or shall inflict upon them any serious physical injury, shall suffer the penalty of destierro.

If he shall inflict upon them physical injuries of any other kind, he shall be exempt from punishment.

These rules shall be applicable, under the same circumstances, to parents with respect to their daughters under eighteen years of age, and their seducer, while the daughters are living with their parents.

Any person who shall promote or facilitate the prostitution of his wife or daughter, or shall otherwise have consented to the infidelity of the other spouse shall not be entitled to the benefits of this article.