Villania: Biktima agad ang sugatan sa aksidente? Hindi

Ipinaliwanag ni Reynold Villania sa isang Facebook post ang isang kalakaran sa pulisya na sa tingin niya ay mali. Ayon sa kaniya, hindi porque sugatan sa isang aksidente sa daan ay siya na ang biktima. Maaring lumabas sa imbestigasyon na siya pala ang may sala. Ang isang driver na hindi sugatan ay hindi dapat ituring agad-agad na may sala. Read more: Reynold Villania (2017). Kontra Demanda Laban sa Nabangga. 19 December 2017. www.facebook.com/reynoldvillania.

Kadalasan, ang kinakasuhan ng pulis ay ang drayber na nakabangga dahil malimit na ang nabangga ang sugatan o namatay. Ibig sabihin, kakasuhanpa rin siya ng pulisya regardless kung may kasalanan siya o wala, may ebidensya o wala. Yan ang praktis. Subalit, sinabi natin na hindi komo siya ang drayber na nakabangga at "hindi sugatan," siya na ang may pananagutan, samantalang ang nabangga na pedestrian na sugatan o namatay ay siya na ang biktima. Kailangan pa ring patunayan ng nabangga sa prosecution o sa korte na sa drayber nagmula ang kapabayaan o negligence. Otherwise, walang pananagutan ang drayber.Subalit, sinabi natin na hindi komo siya ang drayber na nakabangga at "hindi sugatan," siya na ang may pananagutan, samantalang ang nabangga na pedestrian na sugatan o namatay ay siya na ang biktima. Kailangan pa ring patunayan ng nabangga sa prosecution o sa korte na sa drayber nagmula ang kapabayaan o negligence. Otherwise, walang pananagutan ang drayber.

Ngayon, alam mo ba na pwede ka ring magsampa ng kontra demanda labang sa nabangga? Kung ikaw ay nasugatan rin dahil sa pangyayari, pwedeng magsampa ng kontra demanda for reckless imprudence resulting in physical injuries. Kung hindi ka naman sugatan, pero nasira ang sasakyan mo o ibang gamit, reckless imprudence resulting to damage to property.

Kung magsabi ang pulis na bahala na ang piskalyang magdetermina ng kapabayaan, then, mariing igiit sa kaniya na isampa rin ang kaso ng drayber kontra sa nabangga. Since playing safe siya ay hindi makapag decide kung sino ang may kapayaan, lubos lubusin na niya. Isampa ang dalawang kaso- isang kaso kontra sa drayber at isang kaso kontra sa nabangga. Trabaho ito ng pulis at wala siyang karapatang tumangi, otherwise pwedeng ireklamo.

Reynold Villania is a celebrity police officer who advocates legal knowledge and awareness online. Read more: Reynold Villania (2017). Kontra Demanda Laban sa Nabangga. 19 December 2017. www.facebook.com/reynoldvillania.