Supplementary Character of the Civil Code; Article 18

Article 18. In matters which are governed by the Code of Commerce and special laws, their deficiency shall be supplied by the provisions of this Code. (Republic Act No. 386)
Anumang kulang sa Batas Kalakal at iba pang mga pasadyang batas ay pupunan ng Batas Sibil na ito. Sa ibang sabi, ang Batas Sibil na ito ang magpupuno o maghuhusto ng kung anumang kakulangan ng ibang mga batas.