The Civil Code of the Philippines; Republic Act No. 386

Article 1. This Act shall be known as the "Civil Code of the Philippines." (Republic Act No. 386)

May dating Codigo Sibil na galing sa mga Kastila. Ito ay Batas Sibil na sariling atin pero base pa rin ang karamihan ng mga sitas nito sa Codigo Sibil. Naaprubahan ito noong June 18, 1949.