Boto ng tao sa plebisito; Tuloy ba ang pederalismo?


PINAGMULAN NG RETRATO: https://i.ytimg.com/vi/OsEl3IdmwZ0/maxresdefault.jpg
Kahit pa napakabilis ng pagpapalabas ng planong bagong Saligang Batas na babago sa kasalukuyang sistema ng gobyerno at kahit pa napakatindi ng kampanya ng administrasyong Duterte na isakatuparan ang planong ito na paglipat sa pederalismo, nasa kamay pa rin ng tao ang desisyon kung gusto nilang palitan o baguhin ang kasalukuyang 1987 Saligang Batas ng Pilipinas.

Ayon sa ating Pinakamataas na Batas, ang Saligang Batas, hindi maaaring magkaroon ng pagdadagdag, pagbabawas o pagpapalit ng anumang laman nito o ng kabuuan nito kung walang pagpapatibay ng mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pagboto ng "yes" sa isang plebesito.
Kahit pa makatakas sa Batasan ang planong ito, ang taumbayan pa rin ang may huling salita kung matutuloy ba o hindi. Kapag higit sa kalahating porsyento ang nagsabi ng "yes," magiging pederal na ang ating bansa. Kung "no" naman ang mananalong boto, mananatili ang dating sistema.

The Philippines is a democratic and republican State. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. (Section 1, Article II of the 1987 Constitution)