Partnership of all present property; Art. 1778

Article 1778. A partnership of all present property is that in which the partners contribute all the property which actually belongs to them to a common fund, with the intention of dividing the same among themselves, as well as all the profits which they may acquire therewith. (Civil Code; Republic Act No. 386)

May dalawang klase ng pangkalahatang pakikipagsosyo: (1) pangkalahatang pakikipagsosyo ng lahat ng kasalukuyang ariarian at (2) pangkalahatang pakikipagsosyo sa lahat ng tubo or kita.

Sa pangkalahatang pakikipagsosyo ng lahat ng kasalukuyang ariarian, ang mga kasosyo ay pumapayag na iambag sa isang pang-lahat na pondo ang lahat ng ariarian na kanila. Ang layunin nila ay hatiin ang lahat ng mga ariariang ito sa bawat isa, pati na ang lahat ng tubo o kita na matatanggap dahil sa mga nasabing ariarian.