Partner's Property Rights; Article 1810

Article 1810. The property rights of a partner are:

(1) His rights in specific partnership property;

(2) His interest in the partnership; and
(3) His right to participate in the management (Civil Code; Republic Act No. 386)
Ang bawat kasosyo sa isang pakikipagsosyo ay may karapatang pampropriyedad. Ito ang mga sumusunod:

(1) Karapatan sa partikular pagaari ng pakikipagsosyo;
(2) Karapatan at pakinabang sa pakikipagsosyo mismo; at
(2) Karapatan sa pagpapalakad at pamamahala.