Kaso ng lalaking ibinabahay ang kabit; Parusa, pagkakabilanggo

Kapag ibinahay ng lalaki ang kaniyang kabit sa tahanan nilang magasawa o sa ibang lugar, "concubinage" ang kaso niya. Kapag babae ang gumawa niyo, ang tawag ay "adultery. Hindi siya pinarurusahan ng batas sa "pagtira" lamang kasama ng ibang lalaki pero ang pakikipagtalik ng isang babae sa ibang lalaki maliban sa kaniyang asawa ay pinarurusahan din, gaya ng "concubinage" ng kulong. Act 3815's Article 333. Who are guilty of adultery. - Adultery is committed by any married woman who shall have sexual intercourse with a man not her husband and by the man who has carnal knowledge of her knowing her to be married, even if the marriage be subsequently declared void.

Adultery shall be punished by prision correccional in its medium and maximum periods.

If the person guilty of adultery committed this offense while being abandoned without justification by the offended spouse, the penalty next lower in degree than that provided in the next preceding paragraph shall be imposed.

Article 334. Concubinage. - Any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling, or shall have sexual intercourse, under scandalous circumstances, with a woman who is not his wife, or shall cohabit with her in any other place, shall be punished by prision correccional in its minimum and medium periods.

The concubine shall suffer the penalty of destierro.