Tanong ng netizen, "Tapos na ba ang kasong kriminal kapag nag-piyansa?"

Ang pagpa-piyansa ang hindi isa sa mga paraan para ma-extinguish o mawala ang criminal liability o pananagutang kriminal. Kahit po magbayad kayo ng piyansa ay hindi nito puwedeng patigilin ng paglilitis sa nasasakdal. Kung pawawalan man siya ay "temporary" lang ito dahil maaari siyang ikulong uli kapag hindi siya dumalo sa trial o kapag nahatulan siya.

Kung babayaran man ng nasasakdal ang biktima, hindi, sa ganitong paraan, mawawala ang kaniyang pananagutang kriminal. Ang mae-extinguish o mawawala lang ay ang kaniyang obligasyong sibil.

Wala pong "bubuksang" kaso dahil wala pang nadi-dismiss na kaso. Hindi po epektibo ang paguusap ng piskal, ng biktima at ng nasasakdal na i-atras na ang kaso kung nasa hukuman na po ang pagdinig.