Magpakasal uli dahil 10 taon nang hindi kasama ang asawa?

Wala pong ganiyang batas. Sa katunayan, wala pong divorce sa Pilipinas. Dahil dito, kung hindi annuled o hindi declared null and void ang unang kasal, hindi kayo puwedeng magpakasal ulit. Hindi po batayan ang 10 taong hindi pagsasama ninyo ng inyong asawa para magpakasal sa iba.

EO 209's Article 40. The absolute nullity of a previous marriage may be invoked for purposes of remarriage on the basis solely of a final judgment declaring such previous marriage void. (n).