Ownership, Interest of Partnership in Realty; Article 1774

Article 1774. Any immovable property or an interest therein may be acquired in the partnership name. Title so acquired can be conveyed only in the partnership name. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Dahil sa hiwalay at natatangi nitong legal na pagkatao, maaaring magmayari ng inmuebles ang asosasyon (partnership) at kailangang sa ilalim din ng asosasyon kapag ililipat ang pagmamayari nito (kapag ibebenta, iaabuloy, etc.).