Partnership's Juridical Personality; Article 1768

Article 1768. The partnership has a juridical personality separate and distinct from that of each of the partners, even in case of failure to comply with the requirements of article 1772, first paragraph. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Ang asosasyon o sosyo mismo ay may hiwalay at naiibang legal na pagkatao na hiwalay sa bawat isang kasosyo (partner) kahit na hindi masunod ang porma o rekisitos sa Article 1772.